Lions Club Antwerpen Voorkempen

Lions duo transparant copy

Lions Club

Antwerpen Voorkempen

Serviceclubs werden opgericht in de eerste decennia van vorige eeuw in de Verenigde Staten van Amerika. Gastvrijheid, hulpvaardigheid, openhartigheid en de wil om de maatschappelijke problemen samen aan te pakken waren voor deze mensen vanzelfsprekend. Zo ontstonden al snel groepen van mannen die zich bezig hielden met de problemen van “good government” en van “ good citizenship”.

Toen de jonge zakenman Melvin Jones secretaris werd van een “business circle” in Chicago, kwam hij snel tot het besef dat zo’n grote groep invloedrijke mensen een machtig potentieel vormde dat zou kunnen ingezet worden in het belang van de gemeenschap en vooral van de kansarmen.

Alle Lions Clubs zijn lid van de “International Association of Lions Clubs”. Dit internationale karakter is een van de belangrijke aspecten van het Lionisme. Alhoewel de activiteiten van elke club in de eerste plaats gericht zijn op de noden in de eigen omgeving, en elke Lion het eigen clubgebeuren laat primeren, mag deze verbondenheid met Lions uit meer dan 186 landen nooit uit het oog verloren worden. De kracht, de invloed en de reputatie van elke plaatselijke club zijn grotendeels afhankelijk van het imago dat de internationale organisatie heeft opgebouwd.

De doelstellingen kunnen worden samengevat in een viertal begrippen: harmonie, vriendschap, begrip voor anderen, dienstbaarheid.

Harmonie:

Samen met anderen zoeken naar wat bindt en niet naar wat verdeelt.

Vriendschap:

Niet als middel, maar als doel te beschouwen, zoals de gedragscode het formuleert.

Begrip:

Bereid zijn om zich in plaats van anderen te stellen: kunnen luisteren.

Dienstbaarheid:

Zich samen willen inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving, de gehandicapten, de ouderen, de jeugd, de kansarmen. Dienstbaarheid is de eigenschap, de innerlijke gesteldheid die nodig is om inhoud te geven aan het Lions Motto “We Serve”.

In 1969 werd op initiatief van de Lions Club Antwerpen – Marnix een aantal Voorkempenaars aangesproken om een nieuwe Lions club op te richten. Charter vond plaats op 31 oktober 1970. 

De oorspronkelijke doelstelling van de nieuwe club was voornamelijk gericht op culturele en educatieve doelstellingen. De volgende projecten werden tot een goed einde gebracht:

  • het inrichten van taalcursussen (Frans en Engels) in Loenhout en Sint Lenaarts; de uitvoering in verschillende gemeenten van de Mattheus Passion van J.S. Bach, met dia’s en teksten voorgedragen door Julien Schoenaerts; het instellen van een prijs voor figuratieve kunst, later omgevormd tot de nog steeds bestaande Prijs voor Akwarel;

Lions Club Antwerpen Voorkempen stond later zelf aan de doopvont van Lions club Moerland en Lions club Hoogstraten Markland.

Shopping Basket