Als Service Club worden tal van Sociale doelen gesteund en begeleid. Om dit te kunnen realiseren organiseert Lions Club Antwerpen Voorkempen meerdere evenementen in het kader van fundraising.  De integrale opbrengsten van deze evenementen gaan naar het sociaal fonds (sociale kas) van onze service club. 

Jaarlijks buigt het bestuur zich over de toewijzing aan initiatieven van de verzamelde gelden.  De toewijzing is aan strikte voorwaarden verbonden.

De commissie streeft naar een evenwicht tussen structurele en éénmalige sponsoring.  Eénmalige sponsoring is voor herhaling vatbaar in een volgend werkingsjaar.