De Leo Club is de jongerenorganisatie van de Lions die bij Lions Club Antwerpen Voorkempen werd opgericht op 8 december 1973. Bij Lions Club Antwerpen Voorkempen is een verantwoordelijke “Leo Guide” die de contacten met de Leo Club verzorgt.

LC Antwerpen Voorkempen werkt voor haar evenementen vaak samen met Leo Club Antwerpen Voorkempen. Zo werden hun inspanningen bij de organisatie van het golftornooi en het 4×4 evenement en in 2018 bij de Charity Gaming Night bijzonder gewaardeerd.

Je zou ons nog het beste kunnen omschrijven als een bende enthousiaste jongeren die zich belangeloos inzetten voor vaste sociale doelgroepen en tegelijk een hoop plezier maken. Een voorproefje van onze activiteiten.

Elk jaar organiseren wij verschillende evenementen om geld in te zamelen om deze activiteiten mogelijk te maken.
Zo is er onze jaarlijkse wijnverkoop rond de kerstperiode en reeds twee jaar op rij een leuke LEO-quiz.

Meer over Leo’s op https://www.leoantwerpen.be/ 

of op facebook