Lucia vzw is er zich ten zeerste van bewust dat de eerste levensjaren voor elk kind van cruciaal belang zijn voor zijn ontwikkeling.  De band met de ouders krijgt geleidelijk aan vorm, bovendien worden tevens de fundamenten gelegd voor de toekomstige persoonlijkheid van het kind. Lucia werd in 1996 opgericht, met als bedoeling de kleine kinderen in deze context te beschermen.

Lucia vzw biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 200 families die in België wonen.  Hierdoor worden gemiddeld 500 kinderen beter gevoed en verzorgd, of ze zijn beter gehuisvest en lijden minder kou, ze zijn beter gekleed en gaan meer naar school. Op die manier helpt Lucia deze families om de steile helling naar een beter levensniveau op te kruipen, zodat ze kunnen beschikken over wat nodig is voor de ontwikkeling van hun kinderen.

LC Antwerpen Voorkempen probeert elk jaar een som uit haar Sociaal fonds te reserveren voor concrete hulp aan een familie.