Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wil anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, opvangen en hen zo snel mogelijk Nederlands leren. Ze krijgen a.h.w. een taalbad.  Het is ook de bedoeling de nieuwkomers te integreren in onze samenleving en hen voor te bereiden op de onderwijsvorm en de studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Na het OKAN-jaar is er voor sommige leerlingen nog een overgangsjaar nodig in een schakelklas. De schakelklas op IMS bereidt de leerlingen voor op de afdeling Mode of Verzorging.

LC Antwerpen Voorkempen sponsort jaarlijks een na-schoolse activiteit (bosklassen of een sportdag) of een Sint Niklaasfeest.  De leerlingen vergasten de Lions leden graag met een multicultureel ontvangst in de school.

foto's Multi cultureel ontvangst op 18 juni 2019
Project Haal de wereld in huis