Elk jaar opnieuw buigt de commissie effectieven zich over het toekennen van fondsen aan projecten die door leden van onze club werden ingediend. 

Het kan om een eenmalige sponsoring gaan of om een sponsoring met een structureel karakter. In dit laatste geval verbindt de club zich op langere termijn.