’t Lommert is een school voor buitengewoon onderwijs (BUSO), gelegen aan de Botermelkbaan te Schoten. 

De school biedt opleiding aan jongeren met leer- en/of gedragsmoeilijkheden tot medewerker in een grootkeuken of tot logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen. De opleiding beoogt het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden bij zelfstandigheid in de eigen leefsituatie en bij het uitvoeren van opdrachten in een normaal arbeidsmilieu.

De VZW ’t Lommert geniet binnen LC Antwerpen Voorkempen van een structurele sponsoring. Twee leden van de club maken deel uit van de raad van bestuur van de VZW. De clubleden leveren ook hand- en spandiensten bijvoorbeeld bij de organisatie van de jaarlijkse BBQ van de VZW,”Grote Kuis” van de terreinen, enz….

Enkele grote realisaties: vernieuwen van de grootkeuken, vernieuwen van de centrale verwarming, luifel op de speelplaats, vernieuwen van de ramen,…